Informasjonsmøte for lag- og foreninger, frivillige og andre interesserte – Rådhuset, kommunestyresalen, mandag 1. april kl 17.30

mandag 1. april 2019, 17.30 - 19.30

Informasjon

Det vil avholdes  informasjonsmøte for  lag- og foreninger, frivillige og andre interesserte på Rådhuset, kommunestyresalen, mandag 1. april kl. 17.30.

 

Infomøtet vil deles i to:

Del en omhandler frister for tilskudd, planverk, spillemiddelordningen, søknadsprosedyre for leie av halltid, mm.

I del to av møtet, inviterer Rådmannen og kommunalsjefen til dialog om «Samskaping og samarbeid mellom kommune og lag/foreninger»

https://www.facebook.com/events/2002850523343182/

Sted

Råde kommune
 

Kontakt

Legg til hendelsen i din kalender