Temamøte om kommuneplanen og arealstrategien

onsdag 11. september 2019, 18.00 - 20.00

Informasjon

Hva mener du er viktig for Rådes utvikling?
Råde kommune med utvalg for miljø og teknikk ønsker å invitere til temamøte onsdag 11.09.19, klokken 18:00 – 20:00 i kommunestyresalen.

Det er nå utarbeidet et forslag til arealstrategi for utviklingen av Råde kommunes arealer av Asplan Viak. Arealstrategien skal si noe om hovedprinsippet for Rådes langsiktige arealbruk og arealforvaltning. Den skal bidra til å styre utviklingen i Råde i ønsket retning.
Asplan Viak kommer for å presentere forslag til arealstrategien.
Det åpnes opp for å komme med spørsmål og innspill til arbeidet med arealstrategien og kommuneplanen.

Se Asplan Viak sine anbefalinger til arealstrategi for Råde kommune her: https://asplanviak.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=2ff1382e00884532b742f0673ca9bfe4

Sted

Råde kommune
 

Kontakt

Råde kommune
 

Legg til hendelsen i din kalender