17. mai - lag og foreninger i Råde kommune

17 Mai 2017 - Råde Endelig kan vi gå i 17.mai tog igjen, etter to år med pandemi! 

Vi ønsker derfor å sende en ekstra oppfordring i år - til dere lag og foreninger som ønsker å stille i barnetoget/folketoget! 

Til lag og foreninger i Råde kommune 

I år fortjener Råde kommune et ordentlig flott 17. maitog, og derfor oppfordrer vi alle lag og foreninger til å stille med så mange som mulig.

Kreative krumspring

Kanskje også noen av dere kan stille med innslag som musikk, sang, eller dans for eksempel?  Eller andre kreative krumspring? Vi vet at noen har gjort dette tidligere, med stor suksess! Vi har ett korps som kan stille i toget, så musikalske og kreative innspill hadde vært flott. Send gjerne en epost til undertegnede!

Vi starter for øvrig ved Råde kirke som vanlig, og går ca. 1 time gjennom de sentrale delene av Karlshus. 

Program, togoppstart og togorden

Her er Programmet for arrangementet ved kirken samt tog-oppstart og tog-orden Oversikten over tog-orden er laget i hht. 2019, og vi justerer fortløpende på nettsidene og i sosiale medier i forhold til de som ønsker å stille i toget. Så bare si ifra hvis dere ønsker å stille, men ikke står oppført! Det er også mulig å stille som en del av folketoget (se oppføringen i tog-orden) hvis dere ikke vil ha egen "plass" i barnetoget.

Da håper vi dere har mulighet til å hjelpe oss å gjøre toget til en flott markering av dagen! 

På vegne av 17.mai arbeidsutvalget i Råde kommune