Avlyste arrangementer/tap av inntekt

Lag og foreniger i Råde som har opplevd tapte inntekter pga avlyste arrangementer ifbm pandemien, kan nå søke kommunen om støtte for tap av inntekt.
Arrangementet og tap av inntekt må dokumenteres. Med dette menes dokumentasjon på annonsert arrangement og estimert tap av inntekt ihht budsjett.

Søknad m/dokumentasjon egenformuleres og sendes pr mail til kultur@rade.kommune.no innen 31.10.21.