Bli en Natteravn og gjør Råde tryggere

Klikk for stort bildeRåde kommune trenger flere Natteravner. Er du en slik ildsjel som ønsker å gjøre nærmiljøet ditt til et tryggere sted for barn og unge? Ønsker du å bidra så ta kontakt på 91196766 eller e.smed@online.no for mer informasjon.

Har du tid og lyst til å gjøre nærmiljøet ditt tryggere? Natteravnene trenger deg mellom 18 og 80 år som frivillig. Som natteravn kan DU være med å bidra til et tryggere Rådesamfunn. Bli med å gjør en forskjell du også.

Om Ratteravnene

Tanken bak Natteravnene er veldig enkel – vi skal bry oss om det som skjer i vårt eget nærmiljø, være med på å skape trygghet, trivsel og tilhørighet og bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst ved rett og slett å være til stede der de er.

Folkebevelgelse basert på frivillighet

Natteravnene er ikke en medlemsorganisasjon, men en folkebevegelse som er basert på frivillighet og lokale ildsjelers innsats gjennom mange år. Natteravngruppene er organisert lokalt og inngår i et landsdekkende nettverk med Natteravnrådet og Landsmøtet som øverste organ.

Lokalt samarbeid

Lokalt samarbeider mange grupper med både politi, kommune og skole, samt frivillige organisasjoner og idrettslag. Natteravnene er slik sett en viktig del av det frivillige organisasjonslivet rundt om i landet og er en pådriver i barne- og ungdomsarbeidet lokalt.

”Natteravnene er et av de beste eksemplene på frivillig innsats fra foreldre og andre voksne som deltar i det offentlige rom………”
Fra St.meld. nr. 42: Politiets rolle og oppgaver