Det er mange som ønsker å bidra i forbindelse med situasjonen i Ukraina

Nasjonalt Ankomstsenter i Råde har ansvaret for å motta nyankomne asylsøkere og flyktninger. Det er mange som henvender seg til kommunen fordi de ønsker å hjelpe. 

Senteret har en egen driftsoperatør har ansvar for innkvartering og logistikk. De melder til kommunen at de per i dag ikke har behov for klær eller leker. Dette kan endre seg og vi vil da gå ut med en forespørsel til nærmiljøet. 

Har du spørsmål som omhandler asylprosessen kan du kontakte UDI. UDI har oppdatert informasjon på sine hjemmesider, se https://udi.no/viktige-meldinger/informasjon-om-situasjonen-i-ukraina/

  Har du lyst til å jobbe som frivillig, er du velkommen til å kontakte Røde kors, se https://www.rodekors.no/lokalforeninger/ostfold/rade-rode-kors/

Hvis vi har ledige stillinger ved den kommunale helsetjenesten finner du de på kommunens hjemmeside

 

Takk for alt engasjement og omtanke!