Driftsmelding gjelder stenging av vann

Vi stenger vannet i området Krogstadåsen/Haga tirsdag 01. Mars kl. 9-14. Tapp forbruksvann på forhånd etter eget behov. Misfarget vann kan forekomme når vannet er tilbake. Tapp kaldt vann til vannet er klart. Skyll siler etter behov.

Hilsen virksomhet Teknisk i Råde kommune