Driftsmelding

Foto: G. Røkeberg/DSB

Planlagt arbeid på kommunal hovedvannledning. Vannet blir borte eller dårlig trykk i Saltnes området i perioden: 6/10-22 Kl. 23:00 - 7/10-22 Kl.06:00

Tapp forbruksvann på forhånd etter eget behov. Misfarget vann kan forekomme når vannet er tilbake. Skyll siler etter behov.