Få tilskudd til sommervikarer

Kan du som arbeidsgiver tilby sommerjobb til unge arbeidsledige? Da kan du nå få tilskudd fra NAV.

NAV søker arbeidsgivere som kan tilby sommerjobb til unge arbeidsledige. Du kan både få økonomisk støtte og hjelp med å finne aktuelle kandidater til din bedrift.

NAV ønsker å få med deg som arbeidsgiver på laget, slik at dere sammen kan gi unge verdifull jobberfaring. En sommerjobb vil gi bedre muligheter for ungdom videre i arbeidslivet.

  • Tilskuddet fra NAV dekker 50-75% prosent av lønnen til deltakeren i inntil fire uker, men kan forlenges med ordinært lønnstilskudd (lavere sats) ved behov
  • Tiltaket kan starte opp i perioden fra 1. juni til og med 31. august

Hvem kan ansettes?

Tiltaket er aktuelt for personer mellom 16 og 29 år, som har fått vurdert av NAV at de har behov for ekstra hjelp og/eller tilrettelegging for å komme i jobb

Interessert?

På NAVs nettside vil du finne mer informasjon om sommerkampanjen.

Bruk dette skjemaet for å kontakte NAV om dette.