Fastsettelse av planprogram for kommuneplan 2018-2030

Kommunestyret har i sak 011/19, den 04. april 2019 behandlet og fattet følgende vedtak om fastsettelse av planprogram for rullering av kommuneplan for Råde kommune 2018-2030.

Innspill og uttalelser som er relevante for selve planen tas med videre i planarbeidet, jf. 
saksutredningen og innspill i møtet. 

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 976 85 513
Fant du det du lette etter?