Forslag til detaljreguleringsplan for Kollen barnehage - gnr 92 bnr 1 - Til høring og offentlig ettersyn

Råde kommune ved Fast utvalg for miljø og teknikk (MIT) vedtok den 22.10.2018 i MIT-sak 103/018 å legge privat forslag til detaljreguleringsplan for Kollen barnehage ut til høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget er utarbeidet av Stenseth Grimsrud Arkitekter AS på vegne av forslagstiller Naturbarna AS.

Her finner du saksfremlegg med vedtak (PDF, 329 kB), plankart (PDF, 5 MB), planbestemmelser (PDF, 122 kB), planbeskrivelse (PDF, 4 MB). Plandokumentene er revidert i henhold til vedtaket i MIT.  Har du / dere merknader til planforslaget kan disse sendes til Råde kommune, Skråtorpveien 2a, 1640 Råde eller på e-post til post@rade.kommune.no innen 29.01.2019. Merk uttalelsen med "Plan ID 0135 2015 01"

Hvordan innkomne merknadene blir vurdert og ivaretatt i planforslaget vil fremgå i saksfremlegget når planforslaget legges frem til 2. gangs behandling.

Det er tidligere varslet oppstart av fremforhandling av en utbyggingsavtale for området , jfr. plan- og bygningslovens § 17-4.

Fant du det du lette etter?