Forslag til økonomiplan og handlingsprogram 2020-23 og årsbudsjett 2020 for Råde kommune

Råde kommunes økonomiplan, handlingsprogram og årsbudsjett skal sluttbehandles i kommunestyret 12.desember.
Formannskapets behandling og forslag til innstilling finner du  her.  (PDF, 408 kB)

Denne saken og resten av sakene som ble behandlet i Fomannskapet finner du her