Forslag til økonomiplan og handlingsprogram for 2022 - 2025 i Råde kommune

Formannskapets har i sitt møte i dag 25.11.2021 behandlet innstilling  til økonomiplan og handlingsprogram for 2022 - 2025 i Råde kommune.

Økonomiplan og handlingsprogram for 2022 - 2025 blir endelig behandlet av kommunestyret 9.12.2021.

Økonomiplan og handlingsprogram med formannskapets forslag er tilgjengelig ved å klikke på denne linken: