Første koronavaksine i Råde

Klikk for stort bildeSetter den første vaksinenI dag tirsdag 05.01.2021 har de første innbyggerne i Råde fått vaksine mot korona. De første vaksinene ble satt på Helsehuset i Råde. 

Den 12. mars 2020 stengte store deler av Norge ned. Det virker som en evighet siden. At vi allerede nå ca. 10 måneder senere har fått vaksinen mot korona, er et historisk skille både for vårt land og vår egen kommune Råde.

Klikk for stort bildeVaksinen er kommetAnsatte på Helsehuset forteller om vaksineringen

Vi har vært på helsehuset og snakket med noen av personene som har ansvaret for vaksineringen.

Spesialsykepleier Hamad Al-Idani hvordan oppleves det å få sette den første vaksinen i Råde?
Svar: Det var spennende med første vaksine og også en god følelse å komme i gang med vaksinering.

Hva tenker du om at vi i Råde nå har fått vaksinen?
Svar: Kjempebra at vaksinering av våre beboere er i gang så de blir beskyttet.

Var det noen reaksjoner fra de som fikk vaksinen?
Svar: En del beboere har ventet på vaksinen og de opplevde det positivt å få den. Flere ga uttrykk for at de var glad for å bli beskyttet av vaksinen.

Klikk for stort bildeSykepleier Vilma Petraitytespesialsykepleier Hamad al-idani

Sykehjemsoverlege Hilde Sand hva tenker du dette vil ha å si for Helsehuset i Råde at vi har fått tilbudt vaksine til alle som bor her?
Svar: Vi er veldig glade for at vaksinen er på plass og at vi kan begynne å vaksinere våre beboere. Sykehjemsbeboere er mer utsatte enn andre grupper for alvorlig forløp ved en eventuell koronainfeksjon, så vi har ventet lenge på denne dagen. Vi håper at en god vaksinedekning vil beskytte beboerne våre mot alvorlig sykdom og død som følge av korona.

Vi håper at vaksinedekningen vil gjøre det mulig å åpne opp for mer nærhet særlig mellom våre beboere og deres pårørende og at vi sakte men sikkert kan ta hverdagen tilbake, også her på Helsehuset.

Råde kommune har fått 30 vaksinedoser denne uka og 25 neste uke. Hvordan har dere planlagt vaksineringen?
Svar: Siden vaksineleveransen kommer i to puljer og nabokommuner allerede begynte vaksineringen i romjulen, har vi hatt god tid til å forberede vaksinasjonen. Vi har fått god støtte i planleggingen i form av anbefalinger fra FHI. Vi har utarbeidet egne lokale prosedyrer under dette arbeidet. Vi har innhentet samtykke fra pasienter/pårørende og laget lister over beboere som skulle ha vaksine. Alle pasienter har fått utfylt et «klargjøringsskjema» slik at selve gjennomføringen skulle gå smidigere. Det vil alltid dukke opp spørsmål underveis, men disse har vært godt håndtert av vaksinasjonskoordinatoren og våre to vaksinatører. Nå ser vi frem mot neste uke slik at alle våre beboere skal ha fått tilbud om vaksine og er klare for dose nummer to.

Var det vanskelig å få beboere på helsehuset til å ta vaksinen?
Svar: Vaksineringen i dag har gått veldig bra. Alle pasientene som har ønsket vaksinen eller der pårørende har gitt sitt samtykke til vaksinering har fått satt vaksinen som planlagt. Vi har ikke hatt noen umiddelbare reaksjoner på vaksinen i dag. Våre to vaksinatører (sykepleiere som jobber ved Helsehuset) har gjort en utmerket oppgave under dagens vaksinering. Beboere som ikke fikk vaksine denne første runden vil få tilbud til uken og vi regner med at vaksineringen vil gå like knirkefritt da.

Kirsten Piil: Helsehuset har hatt besøksforbud og nå besøksrestriksjoner siden Norge ble stengt ned 12. mars 2020. Som virksomhetsleder for Helsehuset, hva mener du har vært det vanskeligste?
Svar: Det vanskeligste har vært at våre beboere ikke har kunnet få besøk av sine nærmeste og andre i det sammen omfang som vanlig. De er en sårbar gruppe med stort behov for nærhet og det å måtte sette begrensninger for besøk for dem er vanskelig både i forhold til beboerne og også for pårørende som har fått begrenset mulighet for å se sine kjære. For ansatte har det vært noe merarbeid i forhold til å arrangere besøk for den enkelte.

Hvilke tilbakemeldinger har du fått av beboere og pårørende under denne perioden?
Svar: Beboere har uttrykt at de følger savn av sine pårørende selv om avdelingen har lagt til rette for besøk og aktiviteter. Beboerne har ikke kunnet delta i felles arrangementer, noe som er et savn. Pårørende har vært positive og vist stor forståelse for de tiltakene vi har iverksatt, vi gjør det jo for å beskytte beboerne. Flere pårørende har uttalt at de føler det trygt med iverksatt tiltak.

Hva tenker du vaksinen har å si for tilbudet for beboerne?
Svar: Når alle er fullvaksinerte og også helsepersonell har blitt prioritert og vaksinert, håper vi å kunne slippe opp besøksrestriksjoner og kommer tilbake til en mer normal hverdag hvor både besøk og aktiviteter kan prioriteres.

Slik prioriteres vaksineringen

Råde kommune vil fortsette å vaksinere etter anbefaling av FHI. Siste nytt er at helsepersonell skal ha høy prioritet. Dette arbeidet pågår nå.

Deretter vil tilbudet gå til innbyggere over 85 år sammen med helsepersonell.

Råde kommune har ca. 200 innbyggere som er over 85 år. Til deg med alvorlige underliggende sykdommer får vi hjelp fra fastlegene, men også her følger vi FHI prioriteringer mht. rekkefølge for vaksinene, forklarer kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran.

De eldste vil få telefon fra kommunen

Kommunen vil ringe til de eldste for å avtale tid for vaksinering. I tillegg ønsker vi å holde innbyggerne informert via SMS, hjemmesiden, kommunens FaceBook side, og i Råbarsk som kommer i februar.

Det er viktig at vi alle nå holder ut på oppløpssiden selv om vi dette er tøft. Dette er en historisk dag for oss i Råde, sier ordfører René Rafshol.