Fritidskortet kommer til Råde - aktivitetskartlegging i Råde kommun

  

Råde er en av 24 pilotkommuner som er plukket ut til å delta i det nasjonale forsøket med Fritidskortordningen, og i slutten av september vil Råde kommune kunne tilby det statlige Fritidskortet til alle barn og unge mellom 6-18 år. Fritidskortet i Råde er på kr 1.000 pr. barn - pr. halvår - og vil bidra til at alle kan delta på fritidsaktiviteter.

Fritidskortet blir digitalt og det blir EN inngangsport inn til alt, som samler fritidstilbud, lag/organisasjoner, frivillige oppdrag, kommunale avdelinger og mennesker! Man henter ut Fritidskortet og betaler kontingent i løsningen. Altså alt på ett sted: https://rade.friskus.com/fritidskortet

I forbindelse med denne nye ordningen vil vi nå kartlegge aktivitetene som finnes i bygda, samt invitere til en aktivitetsmesse siste helgen i august.

Vedlagt følger ytterligere informasjon og et aktivitetsskjema (DOCX, 246 kB) vi ber dere fylle ut og returnere pr. mail innen 1. august.

 

Allerede nå kan lag- og organisasjoner og andre aktivitetstilbydere registrere organisasjonen sin og aktivitetene de tilbyr på https://rade.friskus.com/fritidskortet . Ytterligere informasjon om den digitale løsningen kommer.

 

Vi håper bygdas lag- og foreninger vil være med på dette prosjektet, og vi ser frem til en høst med flere barn og unge i aktivitet!

 

Sommerferien står for døren og vi vil avvikle ferie i tidsrommet 7/7 – 4/8.

Ved spørsmål ila sommeren, send oss gjerne en mail. Vi leser og besvarer mail sporadisk ila sommeren.

 

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske alle en riktig god sommer! J