Gebyr for kontroll og tilsyn av mindre avløpsanlegg

Råde kommune er lokal forurensningsmyndighet for mindre avløpsanlegg og skal føre kontroll og tilsyn slik at bestemmelser og vedtak i forurensningforskriften og den lokale forskriften

Krav om utslippstillatelse:

Alle eiendommer i spredt bebyggelse med innlagt vann skal ha godkjent utslippstillatelse i henhold til forurensningforskriften kapittel 12 og lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg.

Unntak ved tilknyttet kommunalt avløpsnett:

Dersom eiendommen er tilknyttet kommunalt avløpsnett skal du ikke ha kontroll- og tilsynsgebyr av mindre avløpsanlegg.

Kontroll- og tilsynsgebyr av mindre avløpsanlegg:

Kommunestyret har vedtatt en lokal forskrift om gebyrer for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg i henhold til forurensningforskriften § 11-4 og forurensingloven § 52 a.

Kontrollgebyret er et årlig gebyr som skal betales for alle avløpsanlegg innenfor kommunens myndighetsområde. Størrelsen på kontrollgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret og framkommer av gebyrregulativet.

Kontroll og tilsynsgebyr for 2017, 2018 og 2019:

Kontroll- og tilsynsgebyr for 2017, 2018 og 2019 blir sendt ut på neste faktura til alle eiere av eiendommer som er registrert med utslipp i Råde kommune.

De årlige satsene for kontroll og tilsynsgebyr for spredt avløp fordeler seg som følger:

  2017 2018 2019 Totalt
Per anlegg BOLIG 770,- 808,- 832,- 2 410,-
Per anlegg HYTTE 380,- 399,- 411,- 1 190,-

 

Videre fakturering fra 2020:

Fra og med 2020 faktureres kontroll og tilsynsgebyret for spredt utslipp årlig i mai måned etter de nye satsene som vedtas i desember hvert år.

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 470 34 520
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 458 88 946