Gode resultater på nasjonale prøver – best i «Østfold»

  

Informasjon om nasjonale prøver

Nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk gjennomføres om høsten blant alle elever på 5. og 8. trinn. På 9. trinn avholdes det nasjonale prøver i lesing og regning.

Nasjonale prøver måler grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivåer i skolesystemet og de er viktige for den enkelte elevs videre utvikling og læring.

Gode resultater i Råde

Vi i Råde ser en god utvikling over tid på nasjonale prøver i 5.trinn. For 2021/2022 viser resultatene av vi samlet ligger likt med og over nasjonalt snitt. «Resultatene vil variere fra år til år, men for oss er trenden og utviklingen over tid viktig. Disse kunnskapsprøvene bidrar sammen med øvrig kompetansekartlegginger til utviklingen av den enkelt elev, og det er det som har hovedfokus. Når det er sagt så er vi selvsagt stolte av at vi i år skårer best av alle de tidligere kommunen i Østfold og at vi oppnår våre målsetninger» uttaler kommunalsjef for oppvekst og levekår Thomas H. Meyer.

Råde kommune er en språkkommune og jobber etter en felles plan for språk, lesing og skriving for barn i alderen 1-16 år. Alle skoler og barnehager i Råde samarbeider om dette viktige arbeidet. I arbeidet har vi fellesarenaer for både plandager og lærende nettverk på tvers av virksomhetene. Her møtes skoler og barnehager til felles læring og refleksjon. Vår filosofi er «Snakker vi sammen, så skaper vi sammen» og ved å undersøke hverandre på tvers får vi en merviten som utvider vår kunnskap.