Gratis kurs i søknadsskriving for ulike tilskuddsordninger

Er du god til å skrive gode søknader om tilskudd eller trenger du noen tips?

Viken fylkeskommune har en rekke tilskuddsordninger. Nå inviterer fylkeskommunen til kurs i hvordan man skriver søknader.

Vi har satt sammen en lavterskel-opplæring for å bidra til bedre oversikt over hvor man kan søke tilskuddsmidler, hvordan lage gode søknader og prosjektbeskrivelser og hvordan utarbeide et godt budsjett.

Kurset er åpent for alle, går over to kvelder, og blir arrangert på Teams.

  • Tirsdag 11. januar klokka 18.00 – 20.00
  • Torsdag 13. januar klokka 18.00 – 20.00

Påmeldingsfrist senest 10. januar.

For å lese mer og for å melde deg på kurset, trykk her: Gratis kurs i søknadsskriving for ulike tilskuddsordninger - Viken fylkeskommune