Handlingsprogram og økonomiplan 2019-22, og budsjett 2019- Formannskapets innstilling

Handlingsprogram og økonomiplan 2019-22, og budsjett 2019:

Formannskapets vedtak i kveldens møte vil gå som innstilling til kommunestyrets møte 6.desember.