Har du forslag til navn på Råde kommunes to nye politiske fagutvalg?

Har du noen forslag til gode navn på disse politiske utvalgene, send dem til oss innen 26.juni!

Fra høsten vil den politiske utvalgsstrukturen i Råde kommune bli endret. I tillegg til kommunestyre, formannskap osv. vil det bli to store politiske fag-utvalg:

  1. Ett utvalg som blant annet skal ha ansvar for bygg og teknikk, natur- og miljøvern, fisk og vilt, kommunale veier og skoger, brann, renovasjon.
  2. Ett utvalg som blant annet skal ha ansvar for hele den kommunale helsetjenesten, skoler, barnehager, folkehelse, kultur, integrering og mangfold.

Kontakt

Nina Johansen
Rådgiver - Politisk sekretariat
E-post
Telefon 906 22 526