Har du litt ekstra tid?

BLI BESØKSHJEM

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot et barn eller et søskenpar i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen og få et større nettverk.

Det gir også mulighet for at slitne foreldre kan få avlastning. Det er ikke krav til noe høyt aktivitetsnivå, men vanlige familieaktiviteter. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

Besøkshjemmene kan være både enslige, par og barnefamilier!

Råde kommune er i behov av flere besøkshjem til barn og ungdom.

Har du lyst til å høre mer om dette?

Ta kontakt med barneverntjenesten i Råde v/ Astrid S. Andersen tlf. 977 55 430

eller Jenny-Mathilde Johansen tlf. 969 44 964.