Helseinstitusjoner i kommunen åpner etter avtale for besøkende

Klikk for stort bildeKommuneoverlegen opphever tidligere vedtak om stenging av sykehjem og andre helseinstitusjoner i kommunen med øyeblikkelig virkning fra og med i dag 28.05.2020. Videre smittevern i institusjon vil bli ivaretatt gjennom etterlevelse av veilederen.

Vedtak om opphevelse av stenging av sykehjem for besøkende

Det vises til vedtak av 15.4.2020 hvor kommuneoverlegen stengte Råde helsehus og NOR gård for besøkende fram til 15.06.2020 med bakgrunn i pandemisituasjonen covid-19.

Regjeringen har gitt tydelige føringer om å åpne for besøk til de som er på sykehjem og instutasjoner. Det har også komme veileder fra Helsedirektoratet for hvordan besøk i sykehjem og institusjoner skal gjennomføres. Denne gjør videreføring av vedtak ikke lenger er nødvendig.

Smittevernloven §4-1 sier «Den som har satt i verk tiltaket, skal straks oppheve vedtaket eller begrense omfanget av det når det ikke lenger er nødvendig». Kommuneoverlegen opphever tidligere vedtak om stenging av sykehjem og andre helseinstitusjoner i kommunen med øyeblikkelig virkning fra og med i dag 28.05.2020. Videre smittevern i institusjon vil bli ivaretatt gjennom etterlevelse av veilederen.

Sarah Frandsen Gran Kommuneoverlege