Hva er egentlig en klimavennlig tettstedsutvikling?

Asplan Viak har på oppdrag fra Råde kommune utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om klimavennlig tettstedsutvikling i Råde kommune med anbefalinger til bruk i arbeidet med kommuneplanen.

Denne rapporten vil bli brukt som et kunnskapsgrunnlag for arbeidet med kommuneplanen. 

For å se en forenklet digital versjon av rapporten, gå inn på denne linken: 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=2ff1382e00884532b742f0673ca9bfe4

Dokumentet i sin helhet kan du laste ned her: 

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 976 85 513

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)