Hva er viktig for DEG?!

Kommunen ønsker deg med på laget!

Vi gjentar fjorårets suksess og stiller på stand under matmarkedet «Smaken av Råde» på Parkfestivalen, lørdag 12. oktober fra kl. 10.30 - 15.00.

Kommunen opplever at det blir stadig større omfang av kommunale tjenester som skal løses og samtidig krav om ytterligere spesialiserte tjenester. For å opprettholde kvalitet og for å stå rustet til å møte morgendagens utfordringer må vi tenke nytt og finne nye løsninger for kommunalt arbeid.

Har du ideer, tanker og synspunkter om hvordan dette kan gjøres, vil vi høre fra deg!

Råde kommune har også flere planer og prosjekter som det jobbes med. Folkehelseplanen og klima- og energiplanen er eksempel på planer vi ønsker innspill til.

Kom å gi oss innspill til planene eller still oss spørsmål.