I teleløsningsperioden innføres aksellastgrense til maks 3 tonn på enkelte kommunale veier i Råde

Det gjelder kommunale grusveier fra skilting. Det gjelder Gillingsrødveien,
Jerndalsveien, Langøyveien, Lundebygata, Halvorsrødveien og Rabben

Virkning fra mandag 01.03.2021
Forbudet vises med skilt 320 – Aksellastgrense 3 tonn.
Forbudet gjelder kjøretøy med aktuell aksellast høyere enn angitt, aktuell boggilast høyere enn 1,5
ganger angitt aksellast eller aktuell trippelboggilast høyere enn 2 ganger angitt aksellast.
Forbudet har gyldighet fra skilt settes opp og til teleløsningen er over, maks 2 måneder etter
oppsetting av skilt.

Unntak fra restriksjonene:
Utrykningskjøretøy, renovasjonskjøretøy, rutegående kollektivtrafikk, for- og melketransport i bulk,
bergingsbiler og kjøretøy/maskiner for offentlig vegarbeid, kraftselskaper for nødvendig arbeid for å
sikre strømforsyningen.