Idrettshallene i Råde åpner igjen fra 12.05.2020

Klikk for stort bildeRådehallen og Saltneshallen åpner fra 12. mai for drift. Merk at det er hallflatene som åpner da, og at små treningsrom i hallene ikke skal benyttes enda. Det er idrettslagene og foreninger som er ansvarlige for at de ulike aktivitetene gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Helsemyndighetene, i dialog med norsk idrett, har utarbeidet en ny felles smittevernveileder. I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet:

Les hele veilederen

De viktigste punktene i smittevernveilederen (se veileder for utfyllende informasjon):  

  • Bruk av garderober er ikke tillatt, men toaletter skal kunne benyttes i tilknytning til garderobeanlegg. 
  • Idrettslag og andre kan nå arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 50 personer er tillatt – men på visse vilkår. Arrangementene bør gjennomføres lokalt. 
  • Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde minst 1 meters avstand. 
  • Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal. 
  • Man kan bruke felles ball i idretter, også når ballen kastes med hendene, så sant smittereglene ved denne bruken opprettholdes. 
  • Syke personer må holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold 
  • Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med reglene
  • Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart
  • Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig for å gjennomføre aktivitet

Idrettslagene oppfordres til å følge med på nettsidene til sentrale myndigheter for eventuelle oppdateringer:

Hold også et øye med ditt eget særforbunds nettsider.