Informasjon om frister for tilskudd, halleie og kultur/bragdpris

Frist for innsendelse av forslag til kandidater er 1. mai 2022

Kultur- og Bragdpris 2022

Kulturpris

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde enkeltpersoner.
Lag eller foreninger som på kultursektoren har nedlagt/nedlegger et særlig betydningsfullt arbeid til gagn for 
bygda, kan også komme i betraktning.

Bragdpris

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde personer, lag eller foreninger i Råde som har utført fremragende prestasjoner det siste året.
Forslagene sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE eller pr. e-post til: postmottak@rade.kommune.no

Drifts- og medlemsstøtte 2022

Frist for innsendelse av søknad er 1. mai 2022

For å søke om midler fra Råde kommune, har kommunen bestemt at laget/foreningen må registrere seg i vårt foreningsregister FRI og sende søknaden elektronisk.

Ved spørsmål, kontakt oss på kultur@rade.kommune.no eller gå inn på kommunens hjemmeside; www.rade.kommune.no                                  
NB! Krav om gjennomført årsmøte fravikes pga. korona situasjonen. Protokoll fra årsmøtet må likevel ettersendes senest 14 dager etter gjennomført årsmøte.

Prosjektmidler og Sponsormidler 2022

Frist for innsendelse av søknad er 1. mai 2022

 

Sponsormidler

Sponsormidlene gis som ettårig sponsorat til en topputøver innenfor kultur- eller idrettsfeltet. Topputøveren må være mellom 18 og 25 år. Det er mulig å søke om sponsormidler for nasjonal, nordisk eller internasjonal satsning. Satsningsområde bes beskrives i søknaden.  

Søknaden egen formuleres og sendes pr.mail til kultur@rade.kommune.no

Prosjektmidler:

Det er mulig å søke prosjektmidler etter følgende fordelingsprinsipp:

  • Ny aktivitet for barn/unge: kr. 25.000
  • Ny aktivitet for barn/unge: kr. 25.000
  • Ny aktivitet for voksne: kr. 25.000

Søknaden egenformuleres og sendes pr.mail til kultur@rade.kommune.no

Søknad om halltid – Rådehallen, Saltneshallen og gymsal Karlshus skole

Frist for innsendelse er 1. mai 2022

Søknadsfrist for å søke om tid i Råde hallen, Saltneshallen og gymsal Karlshus skole er satt til 1. mai. 2022 Søknadskjema finner du her  Ved spørsmål om halltid, kontakt oss på eiendomskontoret@rade.kommune.no