Informasjon til deg som har avtale om trygghetsalarm via Råde kommune

Klikk for stort bilde

Ny trygghetsalarm

I tråd med kommunens satsing på digitale løsninger vil alle våre tjenestemottakere av trygghetsalarmer få ny digital trygghetsalarm.  Det vil si at trygghetsalarmene benytter mobilnettet for kommunikasjon mellom deg som tjenestemottaker og Helsevakten i Fredrikstad.

Du trenger ikke lengre et vanlig telefonabonnement for å bruke trygghetsalarm.

 

Helsevakten i Fredrikstad

Helsevakten i Fredrikstad erstatter Vakt og Alarm og er kommunens nye samarbeidspart.  Helsevakten i Fredrikstad er et nyopprettet responssenter basert på interkommunalt samarbeid mellom kommunene Fredrikstad, Hvaler, Våler og Råde.  De har sine lokaler på Helsehuset i Fredrikstad.  Det er Helsevakten som nå skal motta og behandle signaler fra trygghetsalarmer fra hjemmeboende i kommunen.

På Helsevakten sitter det sykepleiere og mottar alarmen.  De skal vurdere den aktuelle meldingen og eventuelt sende meldingen videre til hjemmesykepleien i Råde.

Hjemmesykepleien tar kontakt med deg, enten ved å ringe deg for å sjekke hva oppkallingen dreier seg om, eller de drar direkte ut og hjelper deg.

Helsevakten i Fredrikstad vil ha begrensede opplysninger om deg og hjemmesykepleiens neste besøk.  Dette for å tilby deg den beste hjelpen.

 

eLås

Sammen med din nye trygghetsalarm vil det bli installert en eLås (omtalt i Råbarsk 01-2019). 

eLås er en digital nøkkel som brukes sammen med den ansattes mobiltelefon

den digitale nøkkelen er personlig, og fungerer kun sammen med godkjent mobiltelefon (LMP)

           

eLås i praksis:

-den monteres på innsiden av din ytterdør, uten at eksisterende lås må byttes ut

-den er usynlig fra utsiden

-eksisterende vridere benyttes på innsiden

-det vil ikke bli noen skader/merker på lås eller dør ved montering.

-eLås er batteridrevet

-den låses opp ved bruk av smarttelefon og LMP

-den er sikrere enn vanlig nøkkel

-sikrer at kun relevant personell har tilgang til å låse opp

din vanlige nøkkel kan fortsatt benyttes utenfra

Formålet med eLås er å effektivisere nøkkelhåndtering i tjenesten og bedre sikkerheten ved at nøkler ikke blir borte. 

Som back up trenger hjemmesykepleien fortsatt å ha en ekstra nøkkel til boligen din.  Denne vil bli oppbevart i et låsbart skap på hjemmesykepleiens base.

 

Kommunens installatør

Anders Kyvik (Kyvco AS) starter jobben med å bytte ut trygghetsalarmene i uke 36.  Han vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for bytte av trygghetsalarm og montering av eLås.  Det er også han som bistår kommunen med den tekniske oppfølgingen på trygghetsalarmer og eLås.

Kontaktinformasjon:

Tildelingskontoret for helse og omsorgstjenester

Telefon: 916 92 399

Fant du det du lette etter?