Informasjonstiltak vedrørende coronavirus og smittevern

Vedlagt er viktig informasjon rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og hygieneinformasjon til publikum generelt.  Klikk for stort bilde 

For å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge, er det viktig å sette i gang med informasjonstiltak der hvor det er mange reisende. Vi håper dere kan hjelpe til med å distribuere informasjonsmateriellet og gjøre plakatene tilgjengelig der reisende ankommer eller oppholder seg, og sende informasjonsarket direkte til ansatte som jobber i kontakt med reisende. Helsedirektoratet oppfordrer også til å henge opp plakater med generelle hygieneråd på steder der mange møter, eksempelvis på skoler, barnehager, sykehjem og andre institusjoner.

Under følger tre dokumenter fra Helsedirektoratet vedrørende informasjonstiltak.

Helsedirektoratet har informasjonsmateriellet i flere formater og målformer på: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/nytt-coronavirus/plakater-til-innreisepunkter#last-ned-plakater-