Innspill til kommuneplanens arealdel

Kommunestyret fastsatte planprogrammet for kommuneplanen den 4. april 2019. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og arealdel. Arbeidet med samfunnsdelen er godt i gang og arbeidet med arealdelen har oppstart høsten 2019.

Kartet nederst viser innsendte innspill til kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel skal sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå målene for samfunnsutviklingen, og fastsetter kommunens arealbruk med juridisk bindende virkning.

Det er fortsatt mulig å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Innspill om endret arealbruk må inneholde tydelig kartavgrensing og beskrivelse av ny bruk av området.

For innspill til kommuneplanens arealdel er det utarbeidet et skjema (DOCX, 13 kB). Dette kan sendes inn på samme måte som andre innspill.

Fristen for innspill til arealdelen er satt til 1. oktober 2019.

Skriftlige innspill merkes med «Innspill til kommuneplanen» og kan sendes på flere måter:

  • E-post til post@rade.kommune.no eller
  • Post til Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 Råde.

Etter fristen har gått ut vil det gjøres en vurdering av alle innspill med bakgrunn i kommunens arealstrategi og den ønskede utviklingen av Råde. 

Fremdriftsplan

Aktivitet Periode
Innspillsfase Januar - oktober 2019
Utredningsarbeid Mars 2019 - januar 2020
Utarbeide planforslag Desember 2019 - april 2020
Høring og offentlig ettersyn Mai/juni - august/september 2020
Bearbeiding av planforslag September - oktober 2020
Politisk behandling og vedtak November 2020 - februar 2021

 

 

Kartet viser innsendte innspill til kommuneplanens arealdel. 

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 976 85 513

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)
 

Fant du det du lette etter?