Invitasjon til åpent plankontor i Råde

Har du spørsmål eller kommentarer til arbeidet med kommuneplanen? 
Tirsdag 3., 10. og 17. mars har vi åpent plankontor i Bygdelaben hos Virksomhet miljø, plan og teknikk (Skråtorpveien 2B) fra klokken 14:00 til 18:00. Du er velkommen!

Alle som ønsker det kan møte på åpent plankontor for å komme med sine kommentarer og få informasjon. Her vil kommuneplanlegger være tilstede for publikum. 
 
Den 10. mars vil det også være muligheter for å gi innspill til kulturminneplanen. 

Kommuneplanen samfunnsdel er nå lagt ut på høring og offentlig ettersyn. Fristen for innspill og merknader er satt til 27. mars 2020. For mer informasjon om samfunnsdelen, trykk her.

Det arbeides fortsatt med kommuneplanens arealdel. En foreløpig vurdering av innkomne innspill til arealdelen vil bli behandlet politisk i formannskapsmøtet 12. mars. For mer informasjon om arealdelen, trykk her.

Kontakt

Kine Marie Bangsund
Kommuneplanlegger
E-post
Telefon 976 85 513