Kommunestyret 22.09.2022 på Rådes KommuneTV

Råde kommune vil sende direkte fra kommunestyrets møte 22.09.2022 kl. 17.30. Så velkommen på nett. Du kan nå velge om du vil se kommunestyret hjemme eller du kan møte opp som før. 

Lenke til KommuneTV: https://rade.kommunetv.no/

  • Sendingen vil foregå på to kameraer: Ett fra podiet/talerstol og ett som viser salen. Den som følger sendingen kan selv velge hvilket kamera han/hun ønsker å følge. 
  • Hver sak som blir behandlet er markert, slik at publikum kan klikke seg inn i en egen meny og se opptaket fra hver sak.
  • I ettertid vil det ligge en lenke til sendingen på KommuneTV siden, slik at man kan se hele sendingen når man ønsker, eller enkeltsaker.

Sakskartet til kommunestyret 22.09.2022 kl. 17.30