Korona: Disse reglene gjelder i Råde nå

Klikk for stort bildeRegjeringen viderefører de strenge smittevernregler for Råde og 19 andre kommuner i Viken, bla. Moss, Fredrikstad, og Sarpsborg fra midnatt 12.04.2021. 

Regjeringen mener det er fortsatt behov for strenge tiltak i store deler av  Viken. Det vil si at Råde kommune og 19 andre kommunen i Viken, fortsatt er under tiltaksnivå A (Særlig høyt tiltaksnivå), som er strenger enn de nasjonale tiltakene.

Videreføringen av tiltaksnivå A for Råde og 19 andre kommuner i Viken innebærer at vi må leve med et slikt strengt tiltaksnivå i nærmere seks uker, som er en svært stor belastning for oss alle.  

Det var ikke intensjonen at tiltaksnivå A skulle vare over en så lang periode. Samtidig innebærer tiltaksnivå B et for lavt tiltaksnivå gitt den alvorlige situasjonen regionen er i. Det vil derfor komme noen midlertidige justeringer av tiltaksnivå A som kan tre i kraft allerede i neste uke for å ta hensyn til dette. Vi vil oppdatere denne siden med tiltakene som gjelder i Råde kommune så snart vi får disse justeringene.

Følgende tiltak gjelder i Råde kommune

Gjeldene fra 16.03.2021 kl. 00.00 og forlenget til og med 14.04.2021 kl. 24.00.
Videreføres fra 12.04.2021 kl. 00.00 til og med 25.04.2021 kl. 24.00

Skoler og utdanning:

 • Det opprettholdes gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen
 • Det opprettholdes gult nivå på videregående, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen

Butikker og serveringssteder

 • Serveringssteder holder stengt. Det er tillatt med take away.
 • Skjenkestopp
 • Alle butikker og varehus skal være stengt, med disse unntakene:
 1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr
 3. apotek
 4. bandasjister
 5. optikere
 6. vinmonopol
 7. bensinstasjoner
 8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 9. lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende.
 • Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Treningssentre må holde stengt
 • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
 • Det er tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.
 • Personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom kan gjenomføre idretts- og fritidsaktiviteter, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.

Arrangementer

 • Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs, må holde stengt
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Sosial kontakt

Du bør begrense sosiale kontakter mest mulig.

 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Det er unntak for:
  • Nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase.
  • Aleneboende, de kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand.
  • Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer. Unntatt er mennesker i egen husstand, og mennesker nevnt i kulepunktet ovenfor.
 • Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde avstand.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, bør leve mer skjermet.

Pleie- og omsorg

 • Besøk bør unngås og derfor oppfordrer vi sterkt å vente med å besøke beboere på Helsehuset.

Arbeidsplasser

 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Reise til arbeid må anses som strengt nødvendig. Likevel vil krav om hjemmekontor gjelde for de som har mulighet for dette.
 • Følgende kan også holde åpent:
  • En-til-en tjenester som frisør, hudpleier, tatovører mv.
  • Helsefaglige virksomheter, som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv.
 • Én-til-én virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde 1 meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær kontakt ansikt-til-ansikt.

Reiser

 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Hvis du kommer fra et område med høyt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. De som bor alene og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste venner.
 • Personer som returnerer til Norge etter unødvendige utenlandsreiser må tilbringe hele karantenetiden på karantenehotell. Dette trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 29. mars.

Fritidsboliger

 • Bosatte i kommunen kan dra til (egen/lånt/leid) fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand.
 • Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen.
 • Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.
 • Ikke ta imot besøk.

Tros- og livssynshus

 • Tros- og livssynshus må holde stengt, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
 • Det kan ikke være mer enn 30 personer til stede i begravelser og bisettelser når alle i publikum har faste, tilviste sitteplasser. Ved vielser kan brudeparet, vigsler og to vitner være til stede. Ved dåp kan barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere være til stede.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Kommunens øvrige tjenester

 • Råde bibliotek holder steng
 • Allaktivitetshuset holder steng
 • Rådehallene holder stengt
 • Rådhuset er åpent for avtaler og kan kontaktes pr telefon. Eller sende epost så svarer vi så raskt vi kan.
 • Helsestasjonen holder åpent
 • NAV Råde gjennomfører avtalte timer og kan kontaktes ved behov pr telefon

Pressemelding fra regjeringen 15.03.2021 -  Innfører strenge regionale tiltak i hele Viken

Covid-19- forskriften