Korona: disse reglene gjelder i Råde

Klikk for stort bildeRåde kommune følger fra 11. februar regjeringens videreføring av tiltak for ring 2 som nå også kalles tiltaksnivå D - Noe forhøyet tiltaksnivå. 

Smittesituasjonen  i Norge er uoversiktlig, og det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter. Derfor videreførers i stor grad tiltakene som skal begrense smittespredningen i forbindelse med Nordre Follo-utbruddet og Halden-utbruddet. 

Følgende tiltak og regler gjelder i Råde

Fra 11.02.2021 kl. 00.00 til og med 17.02.2021 kl. 24.00.

Skoler og utdanning:

 • Det opprettholdes gult nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen
 • Det opprettholdes gult nivå på videregående, i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. 
 • Kun 5 gjester i private hjem i tillegg til de som bor i husstanden.
 • Viktig å holde minimum 1 meters avstand,
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Risikogrupper:

 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, bør nå leve mer skjermet

Pleie- og omsorg

 • Råde kommune oppfordrer deg å vente med å besøke beboere på Helsehuset, og spesielt hvis du bor i ring 1, men vi anbefaler også at du er forsiktig med besøk hvis du bor i ring 2. Ta kontakt med ansatte på avdelingen for nærmere avklaring.

Idrett og fritidsaktiviteter

 • Det er tillatt med organiserte idretts- og fritidsaktiviteter både for barn og voksne.
 • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.
 • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for:
  • Barn og unge under 20 år
  • Utendørs aktivitet for voksne
  • Organisert trening for toppidrettsutøvere
 • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter på tvers av kommunegrensene.
 • Allaktivitetshuset er åpnen for 5-7 trinn (juniorklubb) og for ungdom (ungdomsklubb).
 • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.

Arrangementer og private sammenkomster:

 • Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser.
 • Om det likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer.

Arbeidsplasser

 • Det innføres påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Dette gjelder for ansatte i Råde kommune og alle innbyggere/bedrifter. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.
 • Helsepersonell på Helsehuset må teste seg hver 7. dag.
 • For virksomheter med én-til-én-kontakt, som for eksempel frisører må det vurderes forsterkede tiltak, som bruk av munnbind når man ikke kan opprettholde minst 1 meters avstand.

Tros- og livssynshus

 • Arrangementer bør utsettes eller avlyses.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner, med unntak av begravelser.
 • Om det likevel må avholdes, gjelder reglene for arrangementer.

Butikker og serveringssteder

 • Alle butikker i Råde kan holde åpent
 • Fortsatt skjenkestopp.

Plikt til å bruke munnbind

 • Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.
 • Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
 • Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Fritidsboliger

 • Til fritidsbolig bør man bare reise sammen med medlemmer fra egen husstand, og ikke ta imot besøk. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise, og nærbutikk i hyttekommune bør kun benyttes hvis det er strengt nødvendig og man tar særskilte smittevernhensyn, f.eks. går i butikken utenom de travle tidene.
 • Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre i skiløypa, skitrekket og på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem.

Reiser

 • Unngå alle unødvendige reiser til andre kommuner eller andre steder i landet/utlandet.
 • Reise til jobb regnes som nødvendig reise, men det skal avklares med arbeidsgiver og det skal legges til rette for hjemmekontor fra arbeidsgivers side for de yrkesgruppene som kan ha det.
 • Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

Kommunens øvrige tjenester

 • Rådhuset er åpent for avtaler og kan kontaktes pr telefon. Eller sende epost så svarer vi så raskt vi kan.
 • Råde bibliotek holder åpent
 • Helsestasjonen holder åpent
 • NAV Råde gjennomfører avtalte timer og kan kontaktes ved behov pr telefon.

Mer informasjon kan du finne i lenkene under