Kultur og Bragdpris 2019

Kultur- og Bragdpris 2019

NY frist for innsendelse av forslag til kandidater er 01. august 2019

Kulturpris 2019

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde enkeltpersoner.

Lag eller foreninger som på kultursektoren har nedlagt/nedlegger et særlig betydningsfullt arbeid til gagn for 

bygda, kan også komme i betraktning.

 

Bragdpris 2019

Bragdprisen kan tildeles personer, lag eller foreninger i Råde kommune som har

utført fremragende prestasjoner innenfor sitt felt det siste året.

 

Forslagene sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE eller pr. e-post til: kultur@rade.kommune.no

 

Prosjektmidler 2019

Frist for innsendelse av søknad er 1. august 2019

Det er mulig for lag- og foreninger å søke prosjektmidler til ny aktivitet for voksne: kr. 25.000

 

• Det må klart framgå av prosjektbeskrivelsen hva som er nytt med aktiviteten og hvordan den utstår fra den aktivitet laget/foreningen normalt bedriver

• Søknaden egenformuleres og sendes Kulturkontoret pr. mail; kultur@rade.kommune.no

Ved spørsmål, kontakt oss på kultur@rade.kommune.no eller gå inn på kommunens hjemmeside; www.rade.kommune.no

Fant du det du lette etter?