Kunne du tenke deg å være støttekontakt?

De som trenger støttekontakt er like forskjellige som alle andre. De kan ha en funksjonshemming, lærevansker, en sykdom eller annet.

Klikk for stort bilde 

Støttekontakten tilbyr bl.a. sosialt samvær etter behov og ledsagelse til ulike fritidsaktiviteter. Fritidstilbudet skal baseres på den enkelte brukers ønsker, behov og forutsetninger, slik at brukeren opplever en meningsfull fritid.

Sportslige aktiviteter og turer                                                                      

Kunst og kultur

Cafebesøk

Natur-opplevelser m.m

For å kunne jobbe som støttekontakt må du være over 18 år og ha en stabil livssituasjon. Vi søker personer som er selvstendige, pliktoppfyllende og som har respekt for menneskers ulikheter. Du trenger ingen spesiell fagbakgrunn og veiledning/oppfølging blir gitt. Støttekontakt må ha førerkort og tilgang på bil.

Lønn for utført time Kr. 141,-

Dersom det blir avtalt støttekontakt i gruppe med flere, avtales høyre kompensasjon.

Utgiftsdekning for utført time kr.25,-

Km godtgjøring etter avtale, dersom ikke tjeneste mottaker har egen bil.

Kommunen trenger støttekontakter i alle aldre.

For nærmere opplysninger:
Ta kontakt med konsulent for funksjonshemmede, telefon 918 42 013 eller pr. mail annkristin.nbotner@rade.kommune.no