Kunngjøring vedrørende eiendomsskatt 2023 - Råde kommune

Illustrasjonsbide 4 små trehus med tallet 2023 - Klikk for stort bilde

Med hjemmel i Eigedomsskattelova § 15 legges en eiendomsskatteliste for bolig, fritid og næring ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra og med fredag 24. februar 2023. Eiendomskattelisten vil bli lagt ut på rådhuset og på kommunens hjemmeside.

For mer informasjon om eiendomsskatt se kommunens hjemmeside: www.rade.kommune.no

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på det samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra 24.februar 2023.

Slik sender du klagen  

Klagen sendes inn i eget nettskjema: Skjema for klage på eiendomsskattetakst

Klagen kan også sendes per post:
Råde kommune
Skråtorpveien 2 A
1640 RÅDE

EIENDOMSSKATTEKONTORET