Kurs i depresjonsmestring for voksne

Råde kommune tilbyr KiD - Kurs i depresjonsmestring for voksne. Kurset er laget for deltakere som har, eller har hatt, perioder med nedstemthet og symptomer på depresjon. Nytt kurs starter 11. oktober 2023

Illustrasjonsfotografi: Person sitter på svaberg med ryggen til og ser utover havet og solnedgang. - Klikk for stort bildePerson på svaberg Pexels.com

Hva er KiD?

Ved å delta på KiD-kurs vil deltakerne bli mer i stand til å bli oppmerksomme på tankene de har om seg selv, om andre og om framtiden. Kunnskap om at vi kan påvirke hva vi tenker, og at vi kan tenke og tro mye som ikke stemmer uten å være klar over det selv, er vesentlig. Målet med mestringskurset er å forkorte varighet av depresjonsepisoder. Du kan ta kontakt selv, eller be fastlegen din henvise deg til deltakelse på KiD-kurs. 

Kurset er bygget på kognitiv atferdsteori som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. Kurs som tiltak er godt dokumentert som effektivt, på linje med individuell kognitiv terapi.

Noen vanlige tegn på depresjon:

 • Fravær av glede             
 • Tilbaketrekning                            
 • Følelse av å være verdiløs            
 • Lite tiltakslyst/ initiativ                   
 • Konsentrasjonsvansker
 • Tristhet
 • Utfordringer med søvn
 • Uro
 • Grubling/bekymring
 • Irritabilitet

Kursinnhold:

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet. På kurset blir du undervist i å bli oppmerksomme på tankene dine, og se sammenhengen mellom tanker og følelser. Du lærer å vurdere og endre uhensiktsmessige tolkninger og tankemønstre, og det jobbes med tanker, forståelser og handlinger som vedlikeholder og forsterker nedstemthet/ depresjon.

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere og er et samarbeid mellom Frisklivssentralen og avdeling for psykisk helse og rus. Kurset er lagt opp over 10 samlinger à 2,5 time. Det er nødvendig at du jobber med hjemmeoppgaver mellom samlingene. Det er vanligvis 8-12 deltagere på hvert kurs.

Målet med kurset:

 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • Gjenvinne funksjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon

Påmelding

Deltakere kan søke om deltagelse gjennom kommunens søknadskjema for helse og sosiale tjenester, finnes på Søk om deltakelse.

Oppstart

 • oppstart. 11. oktober 2023
 • Sted: Storstua på Helsehuset
 • Pris: gratis (inkludert kurshefte)
 • Kursledere:  Kristina Syversen tlf. 98213374 og Ronny Johnsen, tlf. 45879043

Mer informasjon

Kurs i Mestring av depresjon (KiD) på hjemmesidene til Rådet for Psykisk helse, www.psykiskhelse.no.