Lokale koronatiltak, oppdatert 19.01.2021

Klikk for stort bildeI tillegg til de nasjonale regler og anbefalinge fra regjeringen har formannskapet etter anbefaling fra kriseledelsen i kommunen, i dag 19.01.2021 vedtatt videreføring av den lokale midlertidige forskriften.  

  Smittetrykket har gått ned siste uke, men vi har fortsatt en del smitte i regionen. Det er viktig nå at alle følger de nasjonale og lokal forskrifter så trenden fortsetter å gå nedover, sier ordfører René Rafshol.

  Disse tre områder videreføres inn i ny lokal forskrift:

  • Antallsbegrensning i butikker og andre utsalgssteder
  • Kollektivreiser
  • Bruk av munnbind

  Forskrift om forebygging av koronasmitte i Råde kommune

  Dato: 19.01.2021
  Ikrafttredelse: 20.01.21 kl.00.00
  Varighet: Til og med 02.02.2021
  Gjelder for: Råde kommune
  Hjemmel: LOV-1994-08-05-55-§4-1
  Råde kommune, vedtatt 19.01.2021
  Korttittel:
  Forskrift om forebygging av koronasmitte, Råde kommune

  Fastsatt av formannskapet i Råde kommune, den 19.01.2021 med hjemmel i smittevernloven § 4-1, etter delegert fullmakt fra kommunestyret ifølge delegeringsreglement del 1 pkt. 6.3.

  § 1. Formål og virkeområde

  Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 gjennom å redusere antall nærkontakter i befolkningen, og å sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Dette for at tjenesten kan håndtere smittesituasjonen og ivareta ordinære helse- og omsorgstjenester i perioder der smittetallene er stigende eller høye.

  Forskriften gjelder i Råde kommune.

  § 2. Antallsbegrensning i butikker og andre utsalgssteder
  Butikker og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst en (1) meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet og opplyses på oppslag. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes.

  § 3. Kollektivreiser
  Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.

  Når det ikke er mulig å holde minst en (1) meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.

  Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

  § 4. Bruk av munnbind
  Når det ikke er mulig å holde en (1) meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, ut over kortvarige passeringer, skal munnbind brukes på offentlig sted, herunder butikker og serveringsteder.

  Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien.

  Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

  Frisører og lignende bransjer, som er regulert i den nasjonale covid19 forskriften § 15, følger de nasjonale kravene.

  § 5. Ansvar
  Råde kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

  § 6. Ikrafttredelse og varighet
  Forskriften trer i kraft fra og med den 20. januar 2021 kl. 00.00 og gjelder til og med 2. februar 2021.

  Formannskapet vedtak

  Vedtak om lokal midlertidig forskrift om forebygging av koronosmitte (PDF, 211 kB)

  Oversikt over råd og regler om koronaviruset

  Helsenorge.no har kvalitetssikret informasjon og oversikt over regler og råd om koronaviruset