Lurer du på hva Råde kommune skal jobbe med de neste fire årene?

Kommunedirektør Inger K. Skarpholt Fjeld la frem kommunedirektørens forslag til Økonomiplan og handlingsprogram 2022-2025 04. november.

Les forslaget her:

Økonomiplan og handlingsprogram 2022-25 - Råde kommune (PDF, 2 MB)

Økonomiplan og handlingsprogrammet er styrende for kommunens arbeid de neste fire årene (2022-2025).

De folkevalgte vil behandle dette i formannskapet den 25. november og i kommunestyret den 9. desember.