Lykkelige Råde

Klikk for stort bildeDet er godt å bo i Råde kommune viser befolkningskartleggingen  "Oss i Østfold"  etter spørreundersøkelsen som ble sendt ut til 400 Rådesokninger i alderen 18-79 år. 

 

Tv. Folkehelseinstituttet ved forsker Ragnhild Bang Nes, varaordfører i Råde Erling Ek Iversen og folkehelserådgiver Bente Rostad Hansen

Oss i Østfold konferansen 2019 presenterte 31 oktober på Quality hotell i Fredrikstad resultater fra befolkningundersøkelsen 2019 om hvordan Østfoldinger har det og hvordan de  trives i lokalmiljøet sitt.

Innbyggerne i Råde kommune er de mest fornøyde innbyggerne i Østfold og landet forøvrig ut fra de kartlegginger som er foretatt i  2019!

-De gode resultatene i Råde tror jeg skyldes det gode samarbeidet og nærheten til politikere, administrasjon og innbyggere. Jeg opplever og har selv erfart at det er plass til alle i Råde. Råde er bygda mellom byene  og jeg opplever at by og bygd utfyller hverandre på en god måte sa varaordfører i Råde Erling Ek Iversen under konferansen. 

Folkehelserådgiver i Råde kommune Bente Rostad Hansen forteller at resultatene i undersøkelsen vil brukes videre som underlagsmateriale i planverk for å kunne  iverksette riktige tiltak for å utjevne sosiale  ulikheter i Rådesamfunnet.

-God livskvalitet er det overordnede målsettingen i folkehelsearbeidet, og helse bygges der hvor vi lever livene våre.