Møter i Formannskapet, Samfunnsutvalget og Helse-, oppvekst og velferdsutvalget

Illustrasjonsbildet er tatt av Arek Socha fra Pixabay.jpg

Onsdag 23. og torsdag 24 november vil det være Formannskapet, Samfunnsutvalget og Helse-, oppvekst og velferdsutvalget. Møtene er åpne for publikum.

Informasjon om de politiske møtene

Onsdag 23.11.2022 kl. 18.00 vil Helse, oppvekst og velferdsutvalget ha sitt møte i Rådhuset. Lenke til sakskart.

Torsdag 24.11.2022 kl. 09.00 vil Samfunnsutvalget ha sitt møte på Rådehuset. Lenke til sakskart.

Torsdag 24.11.2022 kl. 16:30 vil Formannskapet ha sitt møte på Rådehuset. Lenke til sakskart.

Du er hjertelig velkommen hvis du ønsker å være tilhører.

Oversikt over politiske møte i Råde kommune

våre nettsider kan du finne oversikt over møtedatoer og hvem som er med i de forskjellige politiske utvalg, samt kommunestyret og formannskapet.