Nå kan du vinne kr 5000 for å etablere solceller!

Råde kommune ønsker å premiere privathus som etablerer solcellepanel, der man også legger opp til muligheten for å levere overskuddet tilbake til strømnettet.  De 10 første boligeierne som etablerer solcellepanel vil motta kr 5000.

Kriterier

  • Etablering av solceller på privathus i Råde kommune
  • Tiltaket må være etablert/etableres i 2019
  • Dokumentasjon av gjennomføring/bestilling av tiltaket

I søknaden ønsker vi en beskrivelse av tiltaket og at du forteller hvorfor du valgte/velger å etablere solceller på din bolig.

Det praktiseres «første-mann til mølla» - prinsippet.

Frist 1. desember 2019

Send søknad til post@rade.kommune.no. Søknaden merkes med «Premie for etablering av solceller».

Kontakt

Kristine Skjæggestad Bergseng
Miljørådgiver
E-post
Telefon 926 33 562