Nå kan frivillige lag og foreninger søke tilskudd som følge av ekstraordinære strømutgifter

Kommunene skal fordele strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Les mer om ordningen på regjeringen sin nettside.

For å lette kommunens saksbehandling har Lotteri- og stiftelsestilsynet opprettet et nasjonalt søknadsskjema som organisasjonene kan bruke. Lenke til dette finner du på Regjeringens nettside om retningslinjer for tilskuddsordningen. Søknadene blir videresendt for behandling i kommunene. Det nasjonale søknadsskjemaet vil kunne ta imot søknader i perioden 28. februar–15. mars kl. 13.00

I søknadsskjemaet vil du blant annet bli bedt om å oppgi kontaktinformasjon, kontonummer, strømforbruk i kWh for desember og januar, samt dokumentasjon på forbruket (for eksempel faktura.

Regjeringen har åpnet for søknad. Søknadsfristen er 15. mars 2022.

Søknadsskjema

Hvis søknadsbeløpene overskrider kommunens disponible midler på kr 311.743,- blir tilskuddet fordelt prosentvis via en fordelingsnøkkel.