Nominasjon til næringslivsprisene i Mosseregionen 2021

 

Nominasjon til næringslivsprisene i Mosseregionen 2021.

Juryen ønsker forslag til kandidater til næringslivsprisen og grunderprisen i Mosseregionen.

Forslagene med kort begrunnelse sendes til: yt@mnu-as.no innen 15. November 2021.

Næringslivprisen tildeles som en anerkjennelse til bedrifter/selskap som har vist innovasjonskraft, har vekstpotensial og positiv ringvirkning for regionen.

Grunderprisen deles ut for å stimulere til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping og for å fremme samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen.

Nærmere opplysninger: Se https://www.mnu-as.no/nyheter/