Ny kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter rammet av koronatiltak

Stortinget har bevilget 1,75 milliarder kroner for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.  Søknadsfrist for kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter er mandag 15. mars 2021.

Midlene går til kommuner som har arbeidsledighet over landsgjennomsnittet, eller kommuner som har vært omfattet av de forsterkede smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Midlene fordeles eller på bakgrunn av folketall. I den første tildelingen på 1 milliard kr får Moss kommune 13 958 050 kr, Råde kommune 1 868 561 kr og Våler kommune 1 448 707 kr. Midlene tildeles kommunevis.

Les mer om mål- og kriterier for ordningen og hvordan du søker på Mosseregionens næringsutviklings sider.