Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2022

Fra og med 15. september 2021 åpnes det for innlevering av søknader om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg, for behandling i 2022

Søknadsfristen gikk ut 1 desember, men det er mulig å søke kompensasjon etter fristens utløp

Informasjon om søknadsrunden for 2022  (PDF, 158 kB)
Om søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2022 (PDF, 403 kB)