Oppfriskningsdose til eldre og sykehjemsbeboere

Bildet er tatt av Angelo Esslinger fra Pixabay Regjeringen har, etter råd fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Det anbefales å starte med vaksinasjon til aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere. 

Les mer her: https://www.fhi.no/nyheter/2021/oppfriskningsdose-til-eldre-og-sykehjemsbeboere/

Råde begynner vaksinering i uke 44

Rekkefølgen for vaksinasjon med oppfriskningsdose bør i utgangspunktet følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, dvs. at vaksine tilbys først til alle fra 85 år og eldre, inkludert sykehjemsbeboere uavhengig av alder (også sykehjemsbeboere under 65 år). Deretter tilbys vaksine til aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år

Råde kommune vil i uke 42 og 43 kontakte alle over 75 år. Når vi kommer videre ned i alder vil vi sende ut sms som tidligere om at gruppen kan booke seg time på internett.

Ved spørsmål ta kontakt med vaksinetelefon.

Vaksinetelefonen: 

477 77 405
Åpningstid: Mandag - fredag fra kl. 08.30 - 11.00 og kl. 13.30 - 14.30.