Parkering i Lundebygata ved Fugleleiken

Vi har mottatt flere henvendelser om parkering i Lundebygata ved Fugleleiken som hindrer fremkommeligheten for større kjøretøy og f.eks. nødetater.

Det er skilt med henvisning til parkering ved kirken dersom parkeringsplassen er full. Parkering i veien som er til hinder eller ulempe for trafikken er i strid med veitrafikklovens bestemmelser.

Politiet vil bli varslet og anmodet om å foreta kontroll spesielt i helgene.