Pressemelding - smitte i fem kommuner knyttes til privat selskap i Råde

Det har blitt oppdaget tolv smittetilfeller i fem ulike kommuner der tilfellene antas å tilhøre samme smitteklynge. Smitteklyngen kan spores til et privat arrangert selskap i Råde. To av de smittede er hjemmehørende i Råde kommune. 

Kommuneoverlegen i Råde kommune har god dialog med arrangør av selskapet, med kommuneoverlegene i de berørte kommunene og samarbeider med Folkehelseinstituttet i smitteoppsporingsarbeidet.  

For Rådes vedkommende virker dette å være et begrenset smitteutbrudd og så langt har ikke de andre kommunene meldt om større smittetall som kan knyttes til denne klyngen.  

De andre kommunene som per i dag har fått bekreftet smitte i denne klyngen er Horten, Asker, Fredrikstad og Moss.  

Det blir en pressebrief i dag klokken 13:15 på Rådhuset i Råde. Tilstede vil kommuneoverlege, rådmann og  ordfører være.